Baner główny -Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

 

Administratorzy danych:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są odpowiednio:

 1. Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, (dalej: VWFS);
 2. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, (dalej: VWB);
 3. Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, (dalej: VWSU).

Dane kontaktowe:

Może się Pani/Pan kontaktować z:

 1. VWFS poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 2. VWB poprzez adres e-mail: bank@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. VWSU poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W sprawach ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorami ochrony danych osobowych:

 1. W VWFS poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 2. W VWB poprzez adres e-mail: IOD_VWB@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. W VWSU poprzez adres e-mail: IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

 1. VWFS, VWB oraz VWSU jako współadministratorów danych w celach:
  • a) kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach wskazanych w przesłanym przez Panią/Pana formularzu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie pulegające na wypełnieniu i wysłaniu formularza;
  • b) obrony przed roszczeniami w związku z kontaktowaniem się przez VWFS, VWB oraz VWSU
   z Panią/Panem w sprawach wskazanych w przesłanym przez Panią/Pana formularzu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS, VWB oraz VWSU jest możliwość obrony przed roszczeniami;
  • c) archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS, VWB oraz VWSU jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratorów z przepisami prawa;
 2. VWFS w celach:
  • a) marketingowych produktów i usług VWFS rozumianych jako określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług VWFS, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych VWFS, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
  • b) przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej VWFS, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na zawnioskowaniu o ofertę;
  • c) rozpatrywania reklamacji – w zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji podlega pod przepisy prawa, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
  • d) obrony przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWFS w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość obrony przed roszczeniami;
  • e) celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  • f) archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa;
 3. VWB w celach:
  • a) marketingowych produktów i usług VWB rozumianych jako określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług VWB, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych VWB, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
  • b) przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej VWB, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na zawnioskowaniu o ofertę;
  • c) rozpatrywania reklamacji – w zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji podlega pod przepisy prawa, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWB jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
  • d) obrony przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWB w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWB jest możliwość obrony przed roszczeniami;
  • e) celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWB, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWB jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  • f) archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWB jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.
 4. VWSU w celach:
  • a) marketingowych rozumianych jako określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług ubezpieczeniowych, przedstawianie ofert produktów ubezpieczeniowych, które VWSU oferuje jako agent zakładów ubezpieczeniowych, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych (aktualny wykaz zakładów ubezpieczeń, z którymi współpracuje VWSU znajduje się na stronie internetowej vwbank.pl) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
  • b) przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej w sytuacji, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na zawnioskowaniu o ofertę;
  • c) rozpatrywania reklamacji – w zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji podlega pod przepisy prawa, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWSU jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
  • d) obrony przed roszczeniami w związku z prowadzonymi przez VWSU w stosunku do Pani/Pana działaniami marketingowymi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWSU jest możliwość obrony przed roszczeniami;
  • e) celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWSU, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWSU jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  • f) archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWSU jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

Informacje dotyczące profilowania:

VWFS, VWB oraz VWSU (każdy w swoim zakresie) mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w celach marketingowych – aby przeanalizować Pani/Pana zainteresowania i potrzeby w zakresie oferowanych produktów i usług, a następnie zaproponować Pani/Panu oferty opracowane indywidualnie do Pani/Pana potrzeb.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez VWFS, VWB oraz VWSU jako współadministratorów danych – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawach wskazanych
  w przesłanym przez Panią/Pana formularzu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od momentu otrzymania Pani/Pana wiadomości z formularza, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń;
 2. Przez VWFS:
  • a) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWFS, jeśli zgoda została wyrażona, nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych VWFS;
  • b) nie dłużej niż przez okres 30 dni od momentu przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową –– dla celów przedstawienia oferty na Pani/Pana wniosek;
  • c) przez okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. a-b powyżej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń – dla celów rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych;
 3. Przez VWB:
  • a) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWB, jeśli zgoda została wyrażona, nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych VWB;
  • b) nie dłużej niż przez okres 30 dni od momentu przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową –– dla celów przedstawienia oferty na Pani/Pana wniosek;
  • c) przez okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. a-b powyżej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń – dla celów rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWB oraz archiwalnych;
 4. Przez VWSU:
  • a) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWSU, jeśli zgoda została wyrażona, nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych VWSU;
  • b) nie dłużej niż przez okres 30 dni od momentu przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej, jeśli nie wyraziła Pani / nie wyraził Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w celach marketingowych i zawnioskowała Pani / zawnioskował Pan o ofertę marketingową –– dla celów przedstawienia oferty na Pani/Pana wniosek;
  • c) przez okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. a-b powyżej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń – dla celów rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWSU oraz archiwalnych;

W przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, dany administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie poszczególnych administratorów, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, podmiotom świadczącym usługi audytowe, marketingowe, usługi call center oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru, oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę wyrażoną dla danego administratora może Pani/Pan wycofać kontaktując się z tym administratorem w następujący sposób:
  • a) z VWFS – poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  • b) z VWB – poprzez adres e-mail: bank@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  • c) z VWSU – poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania odpowiednio od VWFS, VWB oraz VWSU Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 5. Prawo do otrzymania od współadministratorów zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nimi
  w zakresie ochrony danych osobowych;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7.  

W zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować poprzez kanały kontaktu wskazane w pkt. „Dane kontaktowe”:

 1. z danym administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych przez tego administratora;
 2. z każdym ze współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania danymi.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

ustawienie cookies