Baner główny -Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

 

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. (dalej: VW FSP) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Możesz się z nami kontaktować przez e-mail: bok@vwfs.com lub pocztą na adres naszej siedziby.

 

Inspektor ochrony danych:

W VW FSP wyznaczony jest inspektor ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować przez e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pocztą na adres naszej siedziby. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy lub możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 1. kontaktować się z Tobą w sprawach wskazanych w przesłanej przez Ciebie wiadomości:
  1. podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda wyrażona przez działanie polegające na wypełnieniu i przesłaniu do nas formularza kontaktowego;
  2. okres przechowywania danych: do momentu wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej niż do czasu zakończenia obsługi Twojej sprawy wynikającej z wiadomości;
 2. realizować nasze cele marketingowe (tj. określać preferencje lub potrzeby w zakresie produktów i usług VW FSP, przygotowywać i przedstawiać oferty marketingowe VW FSP, określać ścieżki sprzedaży oraz komunikację produktów i usług, prowadzić analizy, statystyki i badania marketingowe):
  1. podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda, jeśli została przez Ciebie wyrażona;
  2. okres przechowywania danych: nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VW FSP;
 3. rozpatrywać reklamacje i wnioski, w tym żądania z zakresu ochrony danych osobowych:
  1. podstawa prawna przetwarzania: w zakresie, w jakim rozpatrywanie reklamacji i wniosków podlega pod przepisy prawa – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w pozostałym zakresie – prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość rozpatrywania wniosków i żądań klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie);
  2. okres przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji lub wniosku;
 4. bronić nas przed roszczeniami lub dochodzić roszczeń związanych z działaniami realizowanymi przez nas w stosunku do Twojej osoby (np. działaniami wynikającymi z przesłanej przez Ciebie wiadomości, marketingowymi lub wynikającymi z reklamacji i wniosków):
  1. podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez VW FSP);
  2. okres przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń;
 5. realizować cele archiwalne:
  1. podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania przez nas faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania z przepisami prawa);
  2. okres przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń;
 6. realizować nasze cele wewnętrzne (tj. zapewniać funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, prowadzić audyty, zarządzać ryzykiem operacyjnym, zapewniać bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz informacji):
  1. podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (tj. możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia przez nas działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych);
  2. okres przechowywania danych: do momentu wystąpienia najpóźniejszego ze zdarzeń:
   1. zakończenia przez nas działań związanych z obsługą Twojej sprawy wynikającej z przesłanej przez Ciebie wiadomości lub
   2. wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VW FSP lub
   3. upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VW FSP – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach.

Jeśli wniesiesz sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym zakresie, chyba że:

 1. wykażemy, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
 2. dane te będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Profilowanie:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się przez ich profilowanie, abyśmy mogli realizować nasze cele marketingowe, w tym:

 1. przeanalizować Twoje potrzeby i zainteresowania naszymi produktami i usługami, a następnie zaproponować Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb;
 2. dostosować ścieżki sprzedaży produktów i usług oraz komunikację do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Do profilowania wykorzystywane mogą być informacje o Twoim zachowaniu w związku z otrzymaniem od nas komunikacji marketingowej przez e-mail lub powiadomień push (np. czy klikasz w wiadomość e-mail / link, otwierasz wiadomości e-mail, wchodzisz na stronę internetową, do której kierował link). Profilujemy na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi audytowe, marketingowe oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z VW FSP.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe organom nadzoru oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując te dane zapewniamy odpowiedni stopień ochrony (zabezpieczeń). Działamy na podstawie np. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje o transferze danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, możesz uzyskać lub kontaktując się z nami przez e-mail: bok@vwfs.com lub pocztą na adres naszej siedziby.

 

Twoje prawa:

Masz prawo:

 1. mieć dostęp do Twoich danych osobowych oraz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 3. wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgody możesz wycofać kontaktując się z nami przez e-mail: bok@vwfs.com lub pocztą na adres naszej siedziby;
 4. przenieść dane osobowe, tj. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 5. wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6.  

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach kontaktowania się z Tobą w sprawach wskazanych w wiadomości przesłanej w formularzu kontaktowym jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz danych, nie skontaktujemy się z Tobą.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

ustawienie cookies